Our Mission

Missie

Om die uitbroei van alle voëlsoorte volgens die neergelegde grondwet van die KOSH Voëlklub te handhaaf en na te kom.

Vissie

Ons oogemerk is voëls. Ons stewe daarna om tot die beste voëlklub in SA te ontwikkel en verbind ons daartoe om voortdurend geleenthedete skep waar kenners ons toespreek oor die gesonde leefwyse, die aanhouding en uitbroei van voëls gefokus na die behoeftes van bestaande en nuwe lede. Om goeie verhoudings te handhaaf en te bou met ons diensverskaffers.

Ons Waardes

 1. Respek

  1. Om ten alle tye ander mense te respekteer en behandel soos ek graag behandel wil word.
 2. Eerlikheid

  1. Ek verbind myself daartoe om altyd eerlik te wees en om die regte dinge te doen.
 3. Vertroue

  1. Ek sal optree dat my medelede my altyd kan vertrou.
 4. Rekenskap

  1. Ek is bereid om verantwoordelikheid te aanvaar vir my eie optredes.
 5. Gedrag

  1. Ek verbind myself daartoe om my ten alle tye te gedra dat ek die naam van KOSH Voëlklub hoog sal hou.

Comments are closed